AIPA aminteşte despre cel de-al doilea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

AIPA aminteşte despre cel de-al doilea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans

AIPA reaminteşte că în perioada 01.06.2020 – 22.08.2020 are loc cel de-al doilea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans, ce vizează diversificarea economiei rurale prin activităţi nonagricole.

În condiţiile Regulamentului (HG 476/2019), eligibili pentru obţinerea subvenţiilor în avans sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în localităţile rurale, care îşi creează sau dezvoltă activităţi non agricole.

Pentru măsura dată, valoarea subvenţiei acordate va constitui 50% din valoarea investiţiei eligibile, ce nu va depăşi suma de 1 000 000 lei.

 Domenii eligibile:

Proiecte privind diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul nonagricol, care vor contribui la dezvoltarea serviciilor şi crearea de noi locuri de muncă în spaţiul rural:
- înfiinţarea şi renovarea atelierelor de întreţinere a tehnicii şi echipamentelor, a atelierelor de cizmărie;
- achiziţionarea de sisteme, maşini, echipamente şi utilaje nonagricole, inclusiv sisteme de producere şi furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;
- crearea şi modernizarea serviciilor veterinare;
- centre de instruire şi formare pentru însuşirea profesiilor, hobby sau dezvoltare personală, sport şi recreere, servicii de suport educaţional, tabere de odihnă pentru copii, centre de tehnologii informaţionale;
- construcţia/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune şi radio;
- prelucrarea/procesarea/ambalarea şi comercializarea directă a specialităţilor tradiţionale garantate: carne, lapte, fructe, legume, cereale, produse de morărit şi panificaţie, miere, ierburi medicinale, uleiuri oleaginoase şi eterooleaginoase, mirodenii, băuturi alcoolice locale, lichioruri din fructe şi băuturi locale;
- construcţia/reconstrucţia şi utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare şi nealimentare de fabricare proprie/locală;

Proiecte privind păstrarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de artizanat şi meşteşuguri tradiţionale:
- crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti – ateliere de prelucrare a lemnului, de confecţionare a obiectelor artizanale, de confecţionare a articolelor din ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurii şi răchitei;
-construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor operaţionale şi a utilităţilor conexe unităţilor meşteşugăreşti;
-achiziţionarea utilajelor, uneltelor şi dispozitivelor, inclusiv a echipamentelor hardware şi produselor software, pentru prelucrarea, ambalarea şi marketingul produselor meşteşugăreşti;

Proiecte privind dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi a activităţilor de turism rural, precum şi a activităţilor în aer liber:
- construcţia/modernizarea/dotarea/amenajarea structurilor de primire turistică;
- dotarea şi amenajarea locurilor destinate prestării serviciilor de agrement şi activităţilor recreative pentru turişti, activităţilor în aer liber (călăritul, ciclismul, alpinismul, pîrtii pentru schiat, centre de agrement acvatic, sport nautic pe ape interioare, pescuitul sportiv şi vînătoarea).

Similare
RECOMANDĂRI