Important pentru viitorii şoferi: Termenul de valabilitate a actelor necesare pentru procesul de examinare şi documentare a conducătorilor auto este prelungit
Vizualizari:

Important pentru viitorii şoferi: Termenul de valabilitate a actelor necesare pentru procesul de examinare şi documentare a conducătorilor auto este prelungit

Agenţia Servicii Publice informează că  prin Hotărârea Guvernului nr.312 din 20 mai curent au fost aprobate unele aspecte ce ţin de procedura de documentare a conducătorilor auto. Astfel fost prelungit cu 90 de zile termenul de valabilitate a actelor (care aveau statut valabil la data declarării stării de urgenţă în Republica Moldova), necesare pentru a fi prezentate la procesul de examinare şi documentare a conducătorilor auto. Termenul de 90 de zile începe să curgă de la momentul încetării stării de urgenţă, adică 17 martie 2020.

Astfel, potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007) la expirarea valabilităţii examenului teoretic (un an de zile) este necesară susţinerea repetată a examenului de probă teoretică. Situaţia analogică este aplicabilă şi în cazul expirării perioadei de un an de zile de la obţinerea certificatului de şcolarizare în şcolile auto. Respectiv, normele aprobate prin Hotărârea Guvernului din 20 mai curent au prelungit termenul de valabilitate a acestora cu 90 de zile calendaristice, inclusiv termenele de valabilitate a actelor, necesare pentru a fi prezentate la documentarea şi examinarea solicitanţilor de permis de conducere. Subsecvent, prin derogare de la prevederile Hotărârii nr.12/2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, este prelungit termenul de valabilitate şi  a certificatelor medicale.

Este de menţionat, că urmare a declarării stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova serviciul de programare electronică la examene pentru obţinerea permisului de conducere şi, respectiv, procesul de examinare a fost sistat. Atenţionăm că acordarea serviciilor de programare şi admitere la examen pentru obţinerea permisului de conducere se va relua în funcţie de dinamica situaţiei epidemiologice din ţară, în conformitate cu decizia autorităţilor competente.

Similare
RECOMANDĂRI