ULTIMA ORĂ. Starea de urgenţă în sănătate publică este reinstituită în Chişinău şi alte raioane ale Republicii Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

ULTIMA ORĂ. Starea de urgenţă în sănătate publică este reinstituită în Chişinău şi alte raioane ale Republicii Moldova

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică instituie, începând cu data de 1 octombrie, stare de urgenţă în sănătate publică în Chişinău şi mai multe raioane. Sunt vizate unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”.

„Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale ţării”, se menţionează în decizia CNSEP.

În scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei Covid-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor, CNSEP a luat un şir de decizii, după cum urmează:

Â1.Se abrogă, începând cu 1 octombrie 2020, Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

2. Se instituie, începând cu 1 octombrie 2020, stare de urgenţă în sănătate publică în unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, prezentaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (Covid-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.

4. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică, a agenţilor economici, birourilor electorale şi a secţiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia naţională extraordinară de sănătate publică.

5. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecţiei Covid-19, aplicabile la nivel naţional, conform Anexei nr. 2. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

6. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei Covid-19.

7. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru 2 persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărîrilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

9. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei Covid-19.

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Deciziile CNSEP, precum şi restricţiile care urmează a fi impuse cetăţenilor pot fi văzute în documentul accesînd Hotarirea CNSEP din 28.09.2020

 
 
Similare
RECOMANDĂRI