CONTACTE

Filiala Societăţii Române de Televiziune
Adresa: strada Alexei Şciusev 31, Chişinău, Republica Moldova (MD 2001)

Redacţia Ştiri: Telefon: +373 (22) 27 14 45 
E-mail: [email protected]

Redacţia Site: Telefon:+373 (22) 27 14 05
E-mail: [email protected]

Redacţia Obiectiv Comun: Telefon: +373 (22) 27 56 04 
E-mail: [email protected]

Secretariat
E-mail: [email protected]
RECOMANDĂRI