Avia Invest, reclamată la organele de drept, după ce a refuzat să ofere informaţii cu privire la baza de cost a tarifelor pentru serviciile aeroportuare
Vizualizari:

Avia Invest, reclamată la organele de drept, după ce a refuzat să ofere informaţii cu privire la baza de cost a tarifelor pentru serviciile aeroportuare

Concesionarul Aeroportului Internaţional Chişinău, compania Avia Invest, refuză să prezinte Autorităţii Aeronautice Civile baza de cost a tarifelor pentru serviciile aeroportuare pentru anul 2020. Cel puţin asta spune că ACC, care a trimis Avia Invest o solicitare în acest sens, iar drept răspuns, a primit un refuz.

 Potrivit Codului aerian, AAC este instituţia care verifică corectitudinea formării mărimii taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană.
Solicitarea a fost făcută în scopul asigurării transparenţei la aplicarea tarifelor aeroportuare şi ca urmare a recomandărilor expuse de Curtea de Conturi într-un raport de audit în care s-a verificat modul în care a fost încheiat şi executat contractul de concesionare a aeroportului.

AAC mai spune că acţiunile ”Avia Invest” SRL, precum şi ale administratorului urmează a fi examinate prin prisma art.349 alin.(1) Cod contravenţional ”Împiedicarea activităţii legitime a funcţionarului public”, componenţă atribuită poliţiei.

Drept urmare, ACC a depus o sesizare pe acest caz la  Inspectoratul de Poliţie Botanica, în vederea iniţierii unui proces contravenţional în privinţa ”Avia Invest” SRL şi administratorului societăţii menţionate.

Sancţiunea prevăzută de norma legală pentru contravenţia respectivă - se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Similare
RECOMANDĂRI