CEC a aprobat Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor în susţinerea unui candidat la funcţie electivă
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

CEC a aprobat Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor în susţinerea unui candidat la funcţie electivă

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor în susţinerea unui candidat la funcţie electivă sau în vederea iniţierii referendumului.

Potrivit CEC, documentul stabileşte condiţiile şi modul de susţinere financiară a grupurilor de iniţiativă, precum şi procedura de prezentare la CEC a rapoartelor privind veniturile şi cheltuielile acestora. Prevederile regulamentului se aplică tuturor grupurilor de iniţiativă, înregistrate în vederea colectării semnăturilor pentru susţinerea unui candidat independent la o funcţie electivă în cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale sau locale, precum şi în vederea iniţierii referendumului de orice nivel, scrie Moldpres.

Conform regulamentului, în termen de 3 zile bancare de la data înregistrării sale, grupul de iniţiativă deschide la bancă un cont cu menţiunea „Destinat grupului de iniţiativă", ale cărui mijloace se utilizează în exclusivitate pentru finanţarea acestuia. Plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de iniţiativă" se stabileşte de către CEC. Pentru finanţarea activităţii grupului de iniţiativă pot fi utilizate doar resursele financiare provenite din activitatea de salariat, de întreprinzător, ştiinţifică sau din cea de creaţie, desfăşurată de către cetăţenii Republicii Moldova, atât pe teritoriul ţării, cât şi în afara acestuia.

Persoanele fizice au dreptul să doneze până la 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv, iar persoanele juridice până la 12 salarii medii lunare. În cazul cetăţenilor cu venituri obţinute în afara ţării, plafonul donaţiilor nu poate depăşi trei salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. În cazul cetăţenilor cu statut de persoane cu funcţii de demnitate publică, de funcţionari publici, inclusiv cu statut special, plafonul donaţiilor în contul „Destinat grupului de iniţiativă" nu poate depăşi 10% din venitul anual al acestora, totodată nu poate depăşi 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv.

Grupul de iniţiativă a cărui activitate de colectare a semnăturilor în susţinerea unui candidat la alegeri sau iniţierii referendumului se va efectua cu resurse financiare şi materiale este obligat să prezinte rapoarte privind veniturile acumulate şi cheltuielile efectuate de acesta. În cazul alegerilor prezidenţiale, rapoartele vor fi prezentate Comisiei Electorale Centrale:  în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Destinat grupului de iniţiativă", şi ulterior, săptămânal, precum şi cel târziu 3 zile de la data prezentării listelor de subscripţie la Comisie, pentru întreaga perioadă de activitate a grupului.

Rapoartele recepţionate de către CEC vor fi plasate pe pagina  web oficială a instituţiei, în termen de 48 de ore de la acceptarea lor, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

Similare
RECOMANDĂRI