Ape uzate şi fecaloide, deversate în râuleţele care se varsă în Bâc. Autorităţile au depistat cel puţin 3 cazuri
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ape uzate şi fecaloide, deversate în râuleţele care se varsă în Bâc. Autorităţile au depistat cel puţin 3 cazuri

Autorităţile au descoperit cel puţin 3 cazuri când anumite persoane juridice sau fizice şi-au conectat canalizările fecaloide şi de ape uzate în colectoarele de ape pluviale sau în râuleţele care se varsă în râul Bâc. Asta după inspectarea colectoarelor de ape precum şi râuleţele din zona str. Calea Basarabiei, care se varsă în râul Bâc, de către o Comisie specializată în acest sens.

Scopul controalelor efectuate este de a preveni şi contracara acţiuni de poluare a râului Bâc.

În acest context, Direcţia Locativ-Comuncală şi Amenajare face apel către toate persoanele fizice, juridice şi cu funcţii de răspundere să înlăture astfel de nereguli, în caz contrar comisia formată din reprezentanţi ai municipalităţii şi ai Inspecţiei pentru Protecţia Mediului vor acţiona prin întocmirea proceselor verbale contravenţionale.

Conform  Codului contravenţional conectarea neautorizată a sistemului de canalizare se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice şi de 13500 lei aplicată persoanei juridice. De asemenea, deversarea în apele de suprafaţă a apelor uzate se sancţionează cu amendă 1500 lei aplicată persoanei fizice şi de 15000 lei aplicată persoanei juridice.

Similare
RECOMANDĂRI