TVR MOLDOVA este canalul Societăţii Române de Televiziune pentru Republica Moldova. Postul a fost lansat la data de 1 Decembrie 2013, ca urmare a încheierii acordului de soluţionare amiabilă a cererii depuse la CEDO de către Societatea Română de Televiziune. Scopul lui este de a promova cultura şi limba română, tradiţiile de spiritualitate naţională, obiceiurile care alcătuiesc identitatea neamului nostru. Totodată, prin programe produse în România, în Republica Moldova şi achiziţionate de la parteneri străini, postul îşi propune să susţină consecvent şi activ integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
 
TVR MOLDOVA este un post generalist care difuzează producţii ale studiourilor TVR din Chişinău şi din Bucureşti, dar şi achiziţii din piaţa audiovizualului internaţional. De asemenea, retransmite programe realizate de TVR1, TVR2, TVR3 şi TVR Internaţional. Emisiunile informative, sportive, programele publicistice, filmele artistice româneşti şi străine şi piesele de teatru româneşti, documentarele, emisiunile despre evenimente în care sunt implicaţi românii din comunităţile din afara graniţelor României şi Republicii Moldova, producţiile de divertisment, spectacolele de muzică şi folclor, transmisiile în direct sau înregistrate de la festivalurile naţionale şi internaţionale, toate acestea fac parte din oferta mediatică a TVR MOLDOVA.

TVR MOLDOVA transmite 24 de ore din 24, în timp real, imaginea societăţii româneşti de dincoace şi de dincolo de Prut, în toate aspectele ei.

www.tvrmoldova.md

Denumirea, statutul juridic şi sediul social:

Societatea Română de Televiziune - serviciu public autonom de interes naţional care îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului României, în temeiul Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa sediului social: Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, cod 010565

Reprezentanţa oficială în Republica Moldova: Filiala Societăţii Române de Televiziune, cu sediul: Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.2, Chişinău, Republica Moldova, MD-2005

Reprezentantul legal:

Dan Cristian Turturică - Preşedinte Director-General
Conform Hotărârii Parlamentului nr. 40/2021, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv.

Proprietarii beneficiari care deţin, direct sau indirect, controlul asupra furnizorului de servicii media:

Societatea Română de Televiziune – 100%

Lista acţionarilor şi asociaţilor până la nivel de persoană fizică, cu excepţia acţionarilor şi asociaţilor care sunt societăţi pe acţiuni cu acţiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaţionale.

Societatea Română de Televiziune este serviciu public autonom de interes naţional, conform Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele din organul de conducere şi după caz, de supraveghere, precum şi funcţiile deţinute de acestea:

 1. Dan Cristian Turturică - Preşedinte Director-General
 2. Radu Carp
 3. Elena Anca Dindirică
 4. Dietlinde Dinesz
 5. Valentin-Andrei Enescu
 6. Mihai Firică
 7. Lucian Ghimişi
 8. Nagy Debreczeni Hajnalka
 9. Dorothea Ionescu
 10. Luminiţa Gabriela Iordănescu
 11. Georgică Severin
 12. Christel Ţopescu
 13. Borislav Velimirovici

Conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 38/2021, prin care au fost desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTv şi nr. 40/2021, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv

Persoanele responsabile de politica editorială:

 1. Mihaela Crăciun - Director, Departamentul TVR Internaţional, SRTv
 2. Mihai Rădulescu - Jurnalist tv Senior în cadrul Direcţiei Ştiri, SRTv

Organismele de reglementare sau de supraveghere competente:

Organismele de reglementare competente in domeniul serviciilor media audiovizuale sunt:

Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova: consiliuaudiovizual.md