Un proiect pentru consolidarea eficienţei şi a accesului la justiţie în Moldova, lansat de PNUD, cu suportul Suediei
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Un proiect pentru consolidarea eficienţei şi a accesului la justiţie în Moldova, lansat de PNUD, cu suportul Suediei

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu suportul Suediei, a lansat un nou proiect care va contribui la consolidarea eficienţei serviciilor din domeniul justiţiei şi îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru bărbaţii şi femeile din Republica Moldova, în special pentru cei din grupurile vulnerabile şi marginalizate. Proiectul, cu un buget de 2,8 milioane dolari SUA, se va desfăşura până în anul 2022, în parteneriat cu două organizaţii non-guvernamentale: Institutul de Reforme Penale şi Invento.

Partenerii de implementare vor contribui la sporirea coordonării şi cooperării dintre actorii cheie din sectorul justiţiei din cele patru regiuni de intervenţie a proiectului (Soroca, Criuleni, Cimişlia şi Comrat). Vor fi create platforme de dialog pentru identificarea soluţiilor pentru a spori eficienţa şi accesul la justiţie. Tot prin intermediul proiectului, vor fi organizate sesiuni de instruire pentru profesioniştii din domeniul justiţiei din cele patru raioane.
 
Patru organizaţii non-guvernamentale (ONG-uri) din regiunile de intervenţie vor beneficia de instruiri şi consiliere, astfel încât acestea să participe eficient într-un dialog constructiv cu actorii din lanţul justiţiei şi să se implice în mod pro-activ în revendicarea drepturilor justiţiabililor. ONG-urile-partenere vor deveni ulterior o sursă de informare şi expertiză pentru autorităţile locale, precum şi pentru bărbaţii şi femeile din comunităţile ţintă.
 
O altă direcţie a proiectului va include asistenţa tehnică pentru fortificarea capacităţilor instituţiilor naţionale de expertiză judiciară - Centrul Naţional de Expertize Judiciare, Centrul Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliţiei, Centrul de Medicină Legală, astfel ca acestea să-şi sporească eficienţa instituţională şi să poată presta servicii de calitate. Totodată, va fi revizuit cadrul normativ în domeniul expertizei judiciare, iar instituţiile naţionale de expertiză judiciară vor beneficia de suport pentru obţinerea şi extinderea acreditării în conformitate cu standardele ISO pentru investigaţiile şi examinările pe care le efectuează. Proiectul va sprijini şi dezvoltarea unui sistem de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (e-sistem), care să asigure inter-conectivitatea cu e-sistemele altor actori din lanţul justiţiei.
 
Similare
RECOMANDĂRI